Informacje pływalni "Deelfinek"

WOLONTARIAT

Szkolny Klub Wolontariatu 
 
pełen energii

w nowym roku szkolnym

Szkolny Klub Wolontariatu rozpoczął nowy rok pracy. W Dniu 5 października 2017 r. na spotkaniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej przy ulicy Wesołej 16 i przy ulicy Szkolnej 1 zebrali się młodzi uczniowie chcący zostać wolontariuszami.

Podczas spotkania zapoznano uczniów z ideą wolontariatu, konkretnymi akcjami charytatywnymi, w które włączy się nasza grupa oraz specyfiką działalności SKW w bieżącym roku szkolnym.

Bardzo cieszy nas fakt, że na spotkanie organizacyjne przybyło tak wielu zainteresowanych charytatywną działalnością uczniów, którzy z wielką otwartością dołączyli do wolontariatu.


Wyrażamy wdzięczność naszym Wolontariuszom za ich wielką wrażliwości na potrzeby innych i życzymy dużo sił w nowym roku szkolnym.WOLONTARIAT

podstawowe definicje

 

Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno- przyjacielsko- koleżeńskie.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych, wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

 

Praca wolontariuszy Szkolnym Klubie Wolontariatu stwarza każdemu uczniowi: szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

 

WOLONTARIUSZA CECHUJE:

 

                

                                                                                     

Joanna Korol

 

Agnieszka Fendor Róg

Odsłon artykułów:
507211
Copyright